Wie zijn wij

In 1969 gingen de Zusters “Augustinesse” van Geel met een kinderdagverblijf van start.  Vandaar onze naam KDV  “De Augustientjes”. Na een uitbreiding en verhuis zijn we trots op ons huidig kinderdagverblijf met een capaciteit van 74 kindjes.

Alle kinderen worden opgevangen in semi-verticale leefgroepen. In de baby-kruipergroepen  varieert de leeftijd tussen 0 en +/-16 maanden, in de peutergroepen tussen +/- 16 en 36 maanden.

Ons team bestaat uit deskundige medewerkers; sociaal en, pediatrisch verpleegkundige, orthopedagoge, kinderverzorgsters en logistieke medewerkers.  Zij werken allen nauw samen om een volwaardige en kwaliteitsvolle opvang te verzekeren. Het team dat instaat voor de begeleiding en verzorging van de kinderen werkt met ondersteunend toezicht van de stafmedewerkers.

Onze werking onderscheidt zich van de anderen door :

  • een kindvolgsysteem voor baby’s en peuters
  • intergenerationele samenwerking met de bewoners van het “Zusterhof”
  • een geëngageerd oudercomité
  • themawerking
  • een mooie grote buitenspeelruimte

Als erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf staan wij onder toezicht van Kind&Gezin.  Wij staan daarom ook open voor begeleiding en advies vanwege Kind&Gezin.

Contact:

Het kinderdagverblijf is telefonisch te bereiken op het nummer 014/58.18.94
Via mail zijn we bereikbaar op deaugustientjes@live.be

created by designoise