Visie

Wij, het team van kdv “De Augustientjes” willen allen bijdragen tot een aangenaam en kindvriendelijk klimaat dat de optimale ontwikkeling van elk kind op zijn manier bevordert.

Wij willen kinderen begeleiden in een groepsopvoeding met oog voor het individuele. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar:

  • het scheppen van een veilig, geborgen klimaat
  • het aangaan van een hechte vertrouwensrelatie tussen de kinderen en hun leefgroepbegeleidster
  • het aanbieden van activiteiten die passen bij het ontwikkelingsniveau van het kind en inspelen op zijn/haar huidige behoeften
  • het stimuleren van zelfstandig gedrag door exploratie van de eigen mogelijkheden
  • het respecteren van elk kind als individu, ongeacht de mentale/fysieke mogelijkheden van het kind of de etnische afkomst, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging van de ouders

Ons team bestaat uit deskundige en gemotiveerde medewerkers die open staan voor samenwerking met ouders en met de grotere welzijnswereld.  Als gezamenlijk doel stellen wij het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van de kinderen voorop.

Permanente vorming en overleg waarborgen onze professionaliteit.

created by designoise